Animalscience
دارای بالاترین آمار بازدیدها در بین وبلاگهای علمی در ایران
جمعه 11 مرداد 1392 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین
پرورش نهالی كه از یك محیط طبیعی به دست میآید :مشهورترین بنساهای ژاپنی به همین طریق پرورش یافتهاند. نهالی كه در طبیعت به دلیل شرایط نامناسب رشد، خود به خود كوتاه و كوچك مانده است ، برای مبدل شدن به یك بنسای زیبا تنها احتیاج به یك تربیت صحیح دارد.گیاهانی نظیر كاج سیاه ژاپنی ، كاج قرمز ژاپنی ، كاج سوزنی ، عرعر و ... را میتوان از این طریق بنسای نمود.


مزیت این روش ، صرفه جویی در وقت است . زیرا برای تهیه بنسای از طریق كشت بذر، حداقل به 5 الی 10 سال زمان نیاز داریم. در ژاپن گیاهانی را كه با توجه به خصوصیات بنسای از طبیعت جمعآوری میكنند، «آراكی» مینامند. بسیاری از گیاهانی كه در صخرهها و كوهستانهای مناطق گرمسیری و معتدل در شكاف صخرهها رشد كردهاند ، به علت شرایط خاص موجود در منطقه و محیط كشت، خود به خود بنسای و تبدیل به درختانی مسن، با ارتفاع كم شدهاند.خصوصیات آراكیگیاهی كه از طبیعت انتخاب وجمعآوری میشود میبایستی واجد خصوصیات زیر باشد:- در عین كامل بودن به اندازه كافی كوچك باشد تا در گلدان كمعمق و كوچك جای گیرد.
- ریشههای قوی و گسترده داشته باشد.
- شاخهها باید به نحو مطلوب ، بسته به شیوه بنسای مورد نظر، آراسته باشند.
- شاخهها باید به نحو زیبا و دلپذیری در اطراف تنه اصلی پراكنده شده باشند.البته اگر شیوه بنسای مورد نظر روش نردبانی باشداین خصوصیت مورد توجه قرار نمیگیرد.
- به اندازه كافی سرزنده ، شاداب ، سالم و قوی به نظر برسد، تا نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه نداشته باشد.
- ارتفاع زیادی نداشته باشد.
- گیاه انتخابی باید از نوع درختانی باشد كه طول عمر زیادی دارند.بعد از انتخاب آراكی دورتادور گیاه را خالی كرده و گیاه را سالم و بارعابت نكات باغبانی از محل رویش خارج میكنند.و با حصیر یا گونی دورتادور ریشه را میپوشانند. سپس با نخ و سیم، گونی یا حصیر را میبندند. قطع ریشهها تا یك فاصله معینی از تنه، ضروری است. روش برش باید به صورت مورب باشد. گیاه را بعد از انتقال به گلخانه، در گلدانی میكارند. ته گلدان شن درشت، سپس یك لایه خاك و شن و پس از آن یك لایه ماسه و كود حیوانی و بعد شن شسته شده،ریخته میشود.گیاه بعد از ترمیم، آماده بنسای و تربیت مخصوص شیوه مورد نظر است. چند تذكر در این مورد ضروری به نظر میرسد:
1ـ نباید گیاه را در معرض باد قرار داد.
2ـ خاك اطراف گیاه نباید خشك شود.
3ـ در 2 روز اول نباید گیاه در معرض نور مستقیم قرار گیرد، ,مگر آن كه نور تنها به گلدان گیاه بتابد.
4ـ به گیاهی كه كاملا ریشه نگرفته نباید زیاد كود داد.
5ـ در صورتی كه گیاه جوانههای متعددی تولید كرد، با توجه به شیوه بنسای انتخابی، جوانههای مناسب را نگه داشت و از تولید شاخه توسط بقیه جوانهها جلوگیری كرد.
6ـ پس ازآن كه گیاه كاملا شكل گرفت، میتوان آن را به گلدان زیباتری منتقل كرد.این عمل باید در ماه فروردین و اردیبهشت صورت گیرد.نوع مطلب : بن سای، مشاغل خانگی کشاورزی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 29 تیر 1392 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین

پرورش به طریق خوابانیدندومین روش آسان پرورش بنسای، روش خوابانیدن است . درختانی برای این روش مناسب هستند كه بتوانند از طریق تنه یا شاخه، ریشه تولید كنند. برای نمونه میتوان از درختانی نظیر انار، افرا، نارون و یا صنوبر نام برد. درابتدا شاخهای را كه جلوه مناسبی برای ایجاد یك بنسای دارد، انتخاب و قسمتی از شاخه را حلقهبرداری میكنند. سپس آن را با اسفنج یا خزه اسفاگنوم میپوشانند . و اطراف آن را با پلاستیك مسدود میكنند. بعد از یكی از دو سال میتوان ساقه را قطع كرد و قسمت مورد نظر را به گلدان منتقل كرد. پس از آن روشهای تربیتی و سیمپیچی آغاز میشود.


سایر روشها
برای بنسای كردن گیاه از روشهای دیگری مانند پیوند زدن نیز استفاده میشود. در این روش از گیاهانی كه به شرایط محدود بنسای، مقاوم هستند، به عنوان پایه استفاده میشود. پیوند آن نیز از نوع زینتی است.

شیو ه های بنسایدرختان در طبیعت در شرایط و موقعیت مختلفی رشد میكنند. بعضی از آنها عوامل رشد مناسب را در اختیار دارند در حالی كه برخی از گیاهان در كوهستانها و مناطق شیبدار یا در كنار دریا و بادهای تند رشد میكنند. به همین دلیل مجبورند در برابر این عوامل نامساعد مقاومت كنند. این مبارزه، باعث تغییر شكل در گیاه میشود و شكلهای گوناگونی كه غیرقابل شمارش هستند؛ پدید میآید. در یك بنسای خوب، سعی میشودكه از اشكال اصلی كه در طبیعت وجود دارد تقلید شود. برای انتخاب شیوه بنسای آگاهی از طبقهبندی آنها ضروری است.


بنسایهایی كه زیر 15 سانتیمتر ارتفاع دارند بنسای مینیاتوری نامیده میشود.بن سای كوچك 15 تا 32 سانتیمتر ؛ بن سای متوسط 32 تا 60 سانتیمتر و بن سای بزرگ بیش از 60 سانتیمتر ارتفاع دارند . اندازه یك بن سای باید با اندازه یك درخت روییده شده در طبیعت متناسب باشد . برای مثال بوته هایی مانند رزهای پا كوتاه یا شاه پسند درختی ؛ وقتی به رشد كامل می رسند 5/0 تا 2 متر ارتفاع دارند . بنابراین برای بن ساهای مینیاتوری یا كوچك متناسب هستند . درختانی كه در طبیعت ارتفاع آنها به 2 تا 4 متر می رسد ؛ مثل ختمی درختی برای بن ساهای متوسط مناسب هستند . درختانی كه تا ارتفاع زیادی رشد می كنند مثل چنار ؛ كاج ها و .......... برای بن ساهای بزرگ مناسب هستند .

 

http://www.iran-eng.com/showthread.php/33381-پرورش-بن-سای-bonsai

نوع مطلب : صنایع وابسته به کشاورزی، بازاریابی کشاورزی، بن سای، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 تیر 1392 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین

روش تربیت بن سای ساقه راست متقارن


در این روش درخت در یك مسیر مستقیم رشد می كند . ریشه ها نیز در همه جهات عمود بر ساقه گسترده شده اند . در این روش ، درخت را به گونه ای تربیت می كنند كه درختی رشد كرده در شرایط كاملاً مناسب و طبیعی ، در ذهن تداعی شود . برای ایجاد شكل ساقه راست متقارن ، باید پایین ترین شاخه را در حدود یك سوم ارتفاع تنه حفظ كرد و با سیم پیچی مانع حركت آن به سمت جلو شود. آشفتگی شاخهها باعث پنهان شدن قسمت عقبی وپشت درخت میشود. تعیین اولین شاخه مهم است زیرا موقعیت شاخه دوم با توجه به شاخه اول معین میشود. دومین شاخه بلند در قسمت دیگر وكمی بالاتر باشد. این شاخه باید كمی به قسمت پشت متمایل باشدو به گونهای پرورش داده شود، كه مقداری از قسمت زیر شاخه در دید ناظر قرار گیرد. این شاخه به تاج درخت عمق میبخشد. سومین شاخه در قسمت عقب و كمی بالاتر از دومین شاخه قرار میگیرد. چهارمین شاخه در راستای دومین شاخه است. شاخههای دیگر نیز به همین ترتیب و به صورت متناوب قرار خواهند گرفت. شاخهنها نباید در دید ناظر بالای سر یكدیگر قرار گیرند زیرا در این صورت به یك میزان از نور خورشید و جریان هوا، بهرهمند نخواهند شد.

روش ساقه راست نامتقارندر این روش، مانند روش متقارن، درخت رو به بالا رشد میكند ولی تنه دارای انحناهای بسیار زیبایی است. انحناها بیشتر به صورت زیگزاگ است. اما شاخهها وضعیتی مشابه با روش متقارن دارند. در این روش راس ساقه اندكی به یك طرف كج شده است.

روش اریباین روش بسیار آسان است و برای افراد مبتدی در نظر گرفته میشود، در زمانی كوتاه نیز میتوان آن را ایجاد كرد. در این روش تنه درخت با انحنایی حدود 45 درجه به طرف راست یا چپ متمایل میشود. بدین ترتیب تنه ابتدا به یك طرف مایل شده و دوباره بعد از طی فاصله كوتاه درمسیر اولی قرار میگیرد. اولین شاخه، قوی و نیرومند است و در مكانی كه انحنای تنه شروع میشود، واقع شده است. این شاخه یا به صورت افقی گسترده میشودیا روبه بالا متمایل میگردد و بیشترین نور را دریافت میكند. روش تنه كج، درختی را درذهن القا میكند كه در اثر نیروهای طبیعی، به این شكل درآمده است.گستردگی ریشه بیشتر در خلاف انحنای تنه است. این روش خلق یك بنسای و یك نمونه جالب را برای هنرمندان امكانپذیر میسازد.


روش بادزدهدر روش بادزده، یك بنسای را باید آن گونه شكل داد كه همانند یك درخت یا گروهی از درختان باشد كه در یك مكان بادخیز یا در مجاور ساخل یا در نوك تپه رشد كردهاند.
در این روش تنه مستقیم است، ولی با زمین زاویه میسازد( عمود بر زمین نیست). زاویه خط تنه از راستای شاقولی حدود 45 درجه است. راس ساقه نیز در مسیرخمیدگی است. شاخهها باید همچنان به صورت افقی حفظ شوند. خمیدگی درخت و وضع شاخهها، این تصور را درذهن ناظر القا میكند كه درخت در پیكاری طولانی با بادهای شدید است.

روش نردبانی


این روش، كه بسیار ساده است، برای بنسای كردن گیاهانی كه از طریق خوابانیدن ریشهدار شدهاند. استفاده میشود. این گیاهان را به گونهای تربیت میكنند كه تمام شاخههای آنها در یك جهت قرار گیرند. سپس تنه گیاه را به صورت افقی، به طوری كه شاخهها رو به بالا قرار گیرند، دریك ظرف قرار میدهند و روی آن خاك میریزند. برای تسریع ریشهزدایی، در زیر هر شاخه قسمتی از تنه را زخمی میكنند.

میتوان بین شاخهها قطعات سنگ قرار داد تا بنسای نمای كوهستانی به خود بگیرد. بدین ترتیب سیمای یك جنگل در ذهن القا میشود.

http://www.iran-eng.com/showthread.php/33381-پرورش-بن-سای-bonsai

نوع مطلب : صنایع وابسته به کشاورزی، بن سای، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 4 خرداد 1392 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین

تصاویر از اویل کار شروع بن سای و مشاهده اولین غنچه های گل


مشاهده رشد ریشه ها در کف گلدان که یک ظرف کوچک پلاستیکی است


سطح گلدان با خزه پوشیده شده .


باز شدن اولین غنچه های گل. این گلها حداقل یکماه بر روی گیاه هستند ودوباره نیز غنچه های جدید ایجاد می شوند.

نمی توان آن را به عنوان یک بن سای دایمی در نظر گرفت ولی با وجود این، مشاهده گلها برای مدت چند ماه در منزل یا محیط کار باز هم جذاب است وبه انسان روحیه میدهد.

http://yeganehweb.blogfa.com/

دوستان عزیزم این مطالب بی نظیره

من که انقدر لذت بردم یه بخش براش گذاشتم که دوستانم لذت ببرن حتما بهش سر بزنید و ازش استفاده کید

نوع مطلب : مشاغل خانگی کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، بازاریابی کشاورزی، بن سای، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدینیکی از هنرهای خیلی زیبایی ژاپنی پرورش درختان به صورت "بونسای" است. بعضی از این گیاهان واقعا" زیبا بوده و ارزش زیادی هم دارند. این هنر برای هزاران سال در چین رواج داشته و پس از ارتباط فرهنگی بین چین و ژاپن، به ژاپن منتقل شده .


بعضی از هنرمندان این هنر، بونساهای خیلی کوچک که حتی گاهی اوقات کوچکتر از کف دست هستند را پرورش می دهند که به اسم "مینی بونسای" شناخته میشود.


برای پرورش یک بونسای دانستن علوم باغبانی، نوردهی، تغذیه، نیاز آبی و همچنین هرس شاخه، برگ و ریشه لازم است. در واقع با استفاده از روشهای خاص رشد گیاه را کم می کنند به طوری که به سلامت آن لطمه ای وارد نشود و هرس ریشه و برگ در فصل رشد باعث کاهش رشد شود . همچنین برای شکل دادن به گیاه با مرور زمان شکل دلخواه را به گیاه انتقال میدهند. تناسب درست بین اجزاء گیاه و همچنین تامین نیاز گیاه به پرورش یک بونسای سالم و زیبا کمک فراوانی میكند.

برای تهیه یک بونسای می توان دو مرحله ی اصلی را در نظر گرفت:

تغییر شکل درختی طبیعی که از نواحی کوهستانی یا دشت آورده ایم به درختچه های کوتاه
تربیت بونسای که منظور تکامل بخشیدن به شکل ظاهری است.

مرحله ی اول:

نهال مورد انتخاب باید در عین کامل بودن باید کوچک ، کوتاه ، دارای ریشه های قوی و طول عمر دراز باشد . باید در نظر داشت که تفاوت اساسی یک بونسای و یک درخت در یک باغ کوچکی و بزرگی آنهاست وگرنه بونسای از نظر شکل ظاهری فرق دیگری با درخت طبیعی ندارد.
قبل از شروع بهار گیاهی با شرایط ذکر شده انتخاب و آن را طوری از خاک بیرون می آوریم که مقداری از ریشه های فرعی وصل به ریشه ی عمودی(اصلی) گیاه باشد و گیاه را همراه خاک اطراف ریشه با ملایمت بیرون آورده تا خاک اطراف ریشه نریزد. گیاه را در ظرف مورد نظر می کاریم. بعد از 20 روز جوانه های کوچکی خواهد داشت . هنگامی که جوانه های تازه به ارتفاعی نزدیک 5/2 میلی متر رسید آن را فشار می دهیم یا کلا قطع می کنیم. حدود 2 الی 3 هفته بعد یک یا سه جوانه تازه در کنار جوانه ی قطع شده شروع به رشد می کنند. این بار جوانه های تازه هرگز خیلی بلند نخواهند شد. پس فاصله ی بین شاخه کوتاه شده و برگ هایی رشد می کنند که از حد طبیعی کوچک تر است.
با نزدیکی فصل پاییز باید احتیاط های لازم را انجام داد که گیاه خشک نشود ، یخ نزند و مرتب در معرض دید خورشید قرار گیرد. درخت را در ماه فروردین بعدی باید دوباره به همان طریق اولی نشا کرد. دفعات نشاندن گیاه در ظرف دیگر بستگی به نوع درخت و سن آن دارد.

قرار دادن گیاه در ظرف دیگر دو فایده دارد:
درون ظرف پر از ریشه شده است و جای خالی برای رشد ریشه های تازه نیست . در هر انتقال حذف مقداری از ریشه ها و رویش ریشه های جدید باعث خواهد شد که مواد به مقدار لازم ( نه بیش از حد ) جذب کند و رشد نموده و از اندازه هایی که مورد نظر ماست بزرگتر نشود.
شاخ و برگ های زیادی را قطع می کنیم و این عمل موجب تعادل بین مواد جذب شده به وسیله ی ریشه ی گیاه و مقدار هوایی که توسط شاخ و برگ پس داده( فتوسنتز ) می شود ، می گردد.

2 الی 3 هفته طول می کشد که گیاه در محل جدید ریشه های محکمی بگیرد. هنگامی که ریشه ها محکم شد ، جوانه ها شروع به رشد می کنند. بعد از دو ماه که درخت به ظرفش منتقل شد تمام برگ های آن در مرکز ساقه باید با قیچی قطع گردد. باقیمانده ی برگ های ساقه به زودی پژمرده شده و می افتند این حالت برگ ریزان مصنوعی پاییزی است. دو یا سه هفته بعد شاخه ها و برگ های جدید از جوانه های تازه بیرون خواهند آمد. این شاخه و برگ ها کوچک می شوند و نتیجتا به بونسای شکل باشکوهی می دهند.

مرحله ی دوم ، تربیت بونسای:

به سه طریق می توان عمل کرد: 1- هرس کردن شاخه و برگ ها که قبلا به آن اشاره شد. 2- سیم بستن 3- آویزان کردن شاخه

سیم بستن: برای این که شکل دلخواه خود را به درخت بدهیم از سیم مسی استفاده می کنیم به این ترتیب که شاخه یا تنه را با دست و انگشتان به حالتی که مورد نظر است نگه می داریم. سیم را در جهت عقربه های ساعت به دور آن می پیچیم . شاخه های کوچک را برای 2 تا 3 ماه و شاخه های بزرگتر را برای 3 الی 4 ماه می توان سیم بست.

آویزان کردن شاخه : به سادگی یک طناب یا نخ را به شاخه ی مورد نظر متصل و انتهای آن رابه جایی متصل می کنیم تا شاخه خمیدگی مورد نظر را پیدا کند.

شرایط خاک: تمیز باشد ، کود طبیعی نداشته باشد ، قابلیت نگهداری رطوبت را داشته باشد و پوک باشد.

محل نگهداری : در تمام سال آفتابی باشد ، در معرض هوا بوده ولی از بادهای شدید در امان باشد ، تمیز و دور از گرد و غبار باش

http://yeganehweb.blogfa.com/
نوع مطلب : مشاغل خانگی کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، بازاریابی کشاورزی، بن سای، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات