تبلیغات
Animalscience
 
Animalscience
دارای بالاترین آمار بازدیدها در بین وبلاگهای علمی در ایران
یکشنبه 8 شهریور 1394 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین
- آماده سازی زمین :

یونجه گیاهی چند ساله است، لذا بازدن شخم عمیق ،دیسک ،لولر بسترکاشت آماده می شود.خاک های خوب وحاصل خیز با کلسیم کافی برای یونجه مناسب( واکنش خاک۵/۷-۵/۶= PH )است.

۲-تناوب زراعی:
عمرمفید واقتصادی یونجه درمواردی ۷-۵ سال است وبعداز برگرداندن یونجه بعلت تثبیت ازت در خاک بوسیله ازتوباکترهای ریشه گیاه کاشت نباتات وجینی مانند سیب زمینی – غلات – یونجه درنظرگرفته می شود.

۳- تاریخ کاشت:
یونجه را می توان دردو فصل پائیز و بهار کاشت نمود .کاشت پائیزه برکاشت بهاره ارجحیت دارد. کاشت پائیزه در مناطق سرد استان اوائل شهریور ماه ودرمناطق سردمعتدل تا اواسط شهریورماه کشت انجام گیرد.کشت بهاره: دربهار معمولا”بعداز رفع سرمای بهاره از نیمه دوم اردیبهشت ماه الی خردادماه انجام داد.

۴- عمق وروش کاشت:
عمق کاشت بذر حدود۲-۱ سانتیمتراست البته باتوجه به نوع خاک،عمق کاشت می تواند تغییریابد. درخاکهای رسی وسنگین کمترودرخاکهای شنی و سبک عمق کاشت میتواندکمی بیشترشود.بذرپاشی یونجه به دوطریق صورت می پذیرد.۱- دستپاش ۲- ماشینهای بذرافشان ازنکات مهم دربذرکاری یونجه ،این است که سعی شود بذر بطوریکنواخت درسطح مزرعه پخش شده وبه اندازه کافی باخاک پوشیده گردد.

۵- مصرف کودهای شیمیایی:
براساس آزمون خاک میزان کود مورد نیاز و روش مصرف کود شیمیایی در زراعت یونجه تعِِیین گردد. کودهای شیمیایی فسفره، پتاسیمی و برخی از کودهای ریزمغذی قبل از کشت مصرف گردند. با توجه به اینکه یونجه از خانواده لگومینوز بوده و قادر به تثبیت ازت هوا توسط باکتریهای موجود در گره های ریشه که عمدتاً از خانواده ریزوبیوم می باشد لذا مصرف ۲۵ کیلوگرم ازت خالص در هکتار (هنگام آماده سازی زمین) قبل ازکاشت توصیه می شود ( به منظور افزایش کارایی جذب ازت هوا توسط این میکروارگانیسم ها حتی المقدور از مصرف کود ازته خودداری گردد). با توجه به اثرات مفید کودهای پتاسیمی بر خصوصیات کمی و کیفی یونجه و برابری نیاز غذایی یونجه به عناصر ازت و پتاسیم، در صورت توصیه کارشناس، مصرف این کود الزامی است. در سال دوم درصورت بروز علایم کمبود عناصر غذایی به منظور بررسی وضعیت تغذیه ای کشت یونجه با مشورت کارشناس تغذیه و با انجام تجزیه برگ و آزمون خاک، کود مورد نیاز تعیین و توصیه می گردد.

۶- میزان و نوع بذر مصرفی و تراکم بوته:
استفاده ازاکوتیپ های یونجه همدانی مانند(قهاوند ، فامنین و کوه زره ) دراستان توصیه می شود.
از ارقام خارجی رقم یونجه دیابلوورده دراستان دارای عملکرد بالایی می باشد.تراکم لازم برای تولید علوفه یونجه، مصرف میزان ۳۰- ۲۵ کیلوگرم بذر و فاصله ردیف کاشت ۵۰ سانتیمتر درهکتاراست.بیشترین عملکرد علوفه از مصرف این مقداربذر وفاصله ردیف کاشت ۱۶ تن علوفه خشک درهکتارحاصل شده است.تراکم لازم برای تولیدبذر، مصرف مقدار ۱۵-۱۰ کیلوگرم بذرموقع کاشت درهکتاربافاصله ردیف کاشت۵۰ سانتیمترمناسب است. که بکاری این تراکم دراستان ، دارای بیشترین عملکرد بذری باتولید ۵۰۰ کیلوگرم بذر درهکتار بوده است.

۷- آبیاری یونجه:
یونجه در اوائل کاشت به ویژه در مرحله جوانه زنی به کم آبی و شوری خاک حساس است .بعد ازآبیاری اول برای جلوگیری از سله بستن بعد از سه روز آبیاری تکرارشود و بعداز سبز مزرعه،بسته به توع بافت خاک، مرحله فیزیولوژیکی رشد و شرایط آب و هوایی محل کشت دور آبیاری بین ۱۲-۷ روز می باشد.

۸- کنترل علفهای هرز:
۱- مبارزه مکانیکی: زدن کولتیواتوربین ردیفهای یونجه .
۲-مبارزه شیمیایی: مصرف علفکش داکتال قبل از سبزشدن علف های هرز به میزان ۱۲- ۸ کیلوگرم درهکتار.
کنترل سس: روش مبارزه با سس یونجه: به دو روش می توان مزرعه را از سس پاک نمود.۱- مبارزه مکانیکی : در صورت مشاهده لکه آلوده به سس، آن قسمت از مزرعه را کاملا” سوزانده وجهت به تأخیر انداختن رشد یونجه روی آن قسمت کاه ریخته شود.۲- مبارزه شیمیایی :استفاده ازسم پاراکوات ۵-۳ لیتردرهکتار درجاهایی که علف هرز سس وجود دارد.
کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجه:۱-چراندن مزرعه یونجه پس ازبرداشت چین آخردراواسط آبان ماه توسط دام۲- سوزاندن بقایای یونجه دراواخرزمستان وهم زمان باشروع رشد رویشی یونجه باشعله افکن ۳- سم پاشی مزرعه توسط سمومی نظیرفوزالن،دورسبان ودیازینون درزمانیکه حداکثر جمعیت آفت را لاروهای سن ۲ تشکیل میدهند(بابررسی دقیق ومرتب جوانه های انتهایی گیاه یونجه) ۴- برداشت زودترمحصول یونجه درچین اول.
کنترل بیماری ها:۱-بیماری لکه قهوه ای یونجه که دربعضی ازمزارع استان مشاهده شده است بعدازبرداشت چین اول با قارچکش بنومیل ۵/۲-۲ درهزارسمپاشی گردد۲- بیماری باکتریایی پنتیوم یونجه، دراوائل فصل بهاربه علت رطوبت مشاهده شده است وباگرم شدن هوا ازبین میرود درصورت مبارزه باسم ردومیل(گرانوله) براساس دستورالعمل آن مصرف میشود.

۹- زمان برداشت:
الف- برداشت علوفه چین اول یونجه تازه کشت شده براساس زمان رشد ودرمرحله ۷۵%-۵۰%گلدهی وبیشترانجام میشودولی درچینهای بعدی در مرحله ظهور ۱۵-۱۰% گلهای بنفش در مزرعه بوده زیرا دراین زمان یونجه دارای بیشترین کیفیت علوفه می باشد. توجه گردد در این زمان طول ساقه ها ی جدید یونجه اززمین ۵ وازمحل طوقه ۳-۲ سانتیمترباشد.
ب- برداشت بذر: قطع آبیاری مزرعه بذری یونجه درمرحله شروع به قهوه ای شدن غلاف هاوبرداشت غلافهای بذری درمرحله ۵۰% قهوه ای شدن آنهاانجام میگردد.

۱۰- روش برداشت علوفه:
درزراعت های بزرگ باماشین موورانجام میگردد وسپس با دستگاهی به نام ریک علوفه ردیف شده و بعداز ۷۲-۴۸ ساعت هواخوری با ماشین بسته بندی (بیلر) شده وپس از جمع آوری بسته ها به انبار جهت مصرف حمل میگردد.
برداشت بذر: باکمباین مخصوص برداشت نباتات دانه ریزقابل برداشت میباشد.ومحصول بذری بعدازاستحصال باید بوجاری وسس گیری وکیسه گیری شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 خرداد 1394 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین

زنبور عسل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری ، جستجو
زنبور عسل
زنبور عسل اروپایی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
زیررده: بالداران[۱]
فرورده: نوبالان[۲]
Superorder: درون‌بالداران[۳]
راسته: نازک‌بالان[۴]
زیرراسته: باریک‌تنه‌داران
تیره: Apidae
زیرتیره: Apinae
تبار: Apini
سرده: Apis
کارل لینه، ۱۷۵۸
گونه‌ها

Apis andreniformis
زنبور عسل کوچک, or dwarf honey bee

 • Subgenus Megapis:

Apis dorsata, or giant honey bee

 • Subgenus Apis:

زنبور عسل هندی, or eastern honey bee
Apis koschevnikovi
زنبور عسل اروپایی, or western honey bee
Apis nigrocincta

نوعی زنبور عسل اروپایی

زنبور عسل گونه‌ای زنبور است که عسل می‌سازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری شهد گل‌ها در کندو انجام می‌دهد.[۵] در فارسی به زنبور عسل منگ، منج و مگس انگبین هم گفته می‌شود.[۵] زنبورهای هر کندو یکی از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند. زنبور عسل از حشرات اجتماعی است حتی اگر در خارج از کندو دارای غذای کافی باشد نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند.

ملکه[ویرایش]

شفیره زنبورهای نر (زنبورهای عسل) در کندو
شفیره‌های سمت راست چند روز بزرگتر هستند.

ملکه معمولاً مادر تمامی زنبورهای موجود در کندو است. جنسیت آن ماده بوده و مهم‌ترین وظیفه‌اش تخم‌گذاری می‌باشد. ملکه در تاریک‌ترین و محفوظ‌ترین نقطه کندو سکونت دارد و در اطراف این محل خانه‌های ویژه‌ای برای محافظت از تخم‌ها و نوزادان قرار گرفته. علاوه بر این‌ها سه تا ده خانه برای ملکه‌های جوان در نظر گرفته شده است. ملکه همانند روح کندو محسوب می‌شود و اگر ملکه را بردارند و جانشینی برای او وجود نداشته باشد بعد از سه یا چهار ساعت تمام کارهای کندو متوقف می‌شود و بعد از مدتی زنبورها بر اثر اندوه نداشتن ملکه نابود می‌گردند. ملکه از اواخر فروردین تا اواخر خرداد روزانه حدود ۱۵۰۰ تخم می‌گذارد.[۵] ملکه‌ها و کارگرها از تخم‌های لقاح شده و نرها از تخم‌های غیر لقاح شده (هاپلودید) به وجود می‌آیند. طول بدن ملکه بسته به هر نژاد متفاوت می‌باشد. بال‌های آن کوچک بوده و خرطوم آن توانایی جمع آوری شهد گل‌ها را نداشته و در عوض دارای شکمی بزرگ‌تر از ماده‌های کارگر بوده و به طور طبیعی بیش از ۵ سال می‌تواند زنده بماند. در زنبورداری تجاری به علت کاهش تخمریزی از سال دوم زندگی به بعد، بیش از دو سال از یک ملکه استفاده نمی‌شود. ملکه عسل در زمان شفیرگی گرده نمی‌خورد و بجای آن ژله رویال مصرف می‌کند و شفیره‌ای که از گرده تغذیه شود هیچگاه به ملکه تبدیل نشده و کارگر خواهد شد. ملکه تا آخر عمر توسط ژله رویال تولیدی کارگران تغذیه می‌شود.

زنبور عسل در حال جمع آوری شهد گل

از فراورده‌های زنبور عسل می‌توان به ۱-عسل ۲-موم ۳-بره موم ۴-ژله رویال ۵-گرده ۶-زهر اشاره کرد.

زنبور نر[ویرایش]

زنبورهای نر در کندو تنها وظیفه بارور نمودن ملکه را دارند و تا می‌توانند عسل می‌خورند و دارای نیش نمی‌باشند. دارای سر و بال‌های بزرگ می‌باشند. توانایی جمع‌آوری شهد و گرده را نداشته و ۲۴ روز زنده می‌مانند.

زنبور نر در حجره‌های بزرگ‌تری نسبت‌به زنبورهای کارگر پرورش می‌یابند. تخمهای بارورنشده ملکه به زنبور نر تبدیل می‌شوند.

زنبور کارگر[ویرایش]

جنسیت زنبورهای کارگر ماده بوده و بیشتر جمعیت کندو را تشکیل می‌دهند.[۵] طول بدن آن‌ها ۹ میلیمتر می‌باشد. در یک کندوی قوی با بیش از ۱۰ قاب، حدود ۷۰ هزار زنبور کارگر وجود دارد. زنبورهای کارگر با اینکه ماده هستند توانایی بارور شدن ندارند. ولی در صورت نبودن ملکه در کندو می‌توانند تخم ریزی کنند. که در زنبورداری ماده تخم‌گذار گفته می‌شود. که این تخمها به دلیل عقیم بودن زنبور کارگر به زنبور نر تبدیل می‌شود نیش زنبورهای ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ۱ میلی‌متر می‌باشد. به خاطر وجود همین خارها پس از نیش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتی که ساختار گوشتی دارد نیش در پوست گیر کرده و موجب جدا شدن کیسه زهر از زنبور می‌شود. و پس از چند دقیقه زنبوری که نیش زده خواهد مرد. این باور اشتباه وجود دارد که زنبورها به صورت آگاهانه اقدام به نیش زدن می‌کنند و به عبارتی خود را فدا می‌کنند ولی زنبورها به هیچ وجه نمی‌دانند بعد از نیش زدن کیسه ی زهرشان پاره خواهد شد.

زنبور کارگر در حال حمل گرده گل به سمت کندو

وظایف زنبورهای کارگر[ویرایش]

 • رفتن به خارج از کندو و تهیه عسل از شیره گل‌ها
 • تغذیه نوزادان
 • تهیه صمغ برای پوشاندن شکاف‌ها و روزنه‌ها جهت جلوگیری از ورود نور و مواد خارجی به کندو
 • تهیه آب برای ادامه حیات و نمک برای رشد نوزادان
 • نگهبانی و رسیدگی به وضع نوزادان و ملکه و پرستاری از آنان
 • تمیز کردن کندو و تهیه هوای مورد نیاز آن
 • انبار کردن اندوخته‌ها و مرمت کندو

تعدادی از کارگران در هر ساعت شیره دویست تا سیصد گل را مکیده و به کندو می‌آورند و به مامور هاى حمل و نقل تحویل می‌دهند و آن‌ها نیز عسل دریافت کرده را انبار می‌کنند. در ورودی لانه چندین زنبود پاسداری می‌کنند و مانع ورود حشرات بیگانه و غارتگر می‌شوند. در داخل کندو عده‌ای مامور نظافت هستند و فضولات زنبوران نر را که کاری جز خوردن عسل ندارند از کندو بیرون می‌برند. چند زنبور هم با بال زدن پیوسته حرارت کندو را تعدیل و هوا را تهویه می‌کنند. پرستاران هم مواد غذایی را به نوزادان و ملکه می‌رسانند.

نوزادان[ویرایش]

نوزادان پس از خروج از تخم بعد از طی دو مرحله به صورت زنبور کامل در می‌آیند. در مرحله اول به صورت کرم‌های سفیدی هستندو در خانه‌های کوچکی به سر می‌برند و پرستاران به آن‌ها غذا می‌رسانند و پس از چند روز به صورت زنبورهایی در می‌آیند که هنوز کامل نشده‌اند و به حالت خوابیده و خشک شده به سر می‌برند (مانند حالت پروانه ابریشم در پیله) به این جهت غذا نمی‌خورند تا وقتی که به صورت حشره کامل درآیند.

زنبور عسل و باروری گل‌ها[ویرایش]

برآورد می‌شود که زنبور عسل در تهیه و تولید یک سوم غذای بشری سهیم باشد. و این بدان معنی نیست که عسل یک سوم غذای بشری است، بلکه باید گفت که زنبور عسل نقش مهمی در باروری گیاهان دارد و اگر زنبور نبود چه بسا که در بسیاری از اوقات باروری گیاهان امکان‌پذیر نبود. زنبور عسل وقتی بر روی گلی می‌نشیند، دانه‌های گرده را از اندام نرینه گل (پرچم) با خود برمی‌دارد و هنگامی که به سوی گل دیگری می‌رود، با این دانه‌های گرده اندام مادینه گیاه (تخمدان) را بارور می‌سازد، وبنا به اظهارات اتحادیه ملی پرورش دهندگان زنبور عسل در فرانسه، زنبور عسل اقدام به تلقیح وباروری گل آفتابگردان و درختان سیب به میزان ۷۰٪ و توت فرنگی و گیلاس به میزان ۸۰٪ و درختان میوه دار کوچک به میزان ۹۰٪ و شبدر و یونجه بنفش به میزان ۱۰۰٪ می‌نماید و اگر زنبور عسل نباشد، میزان تولیدات گیاهی به شدت کاهش می‌یافت و بدین گونه قبل از این که به موضوع اهمیت تولید عسل بپردازیم، باید کمی واقع بین باشیم و دریابیم که زندگی ما بدون زنبور عسل بسیار دشوار می‌شد. باغداران و کشاورزان به خوبی از نقش زنبور عسل در باروری گیاهان و افزایش محصولات کشاورزی آگاه هستند و به همین علت هیچ‌گاه در اجاره دادن باغ‌های خود به پرورش دهندگان زنبور عسل تردید نمی‌کنند وبدین وسیله سعی می‌کنند که میزان تولید محصولات خود را دوبرابر سازند.

جمع آوری شهد - گرده - آب - بره موم - پاسبانی از كندو - تولید عسل - رسیدگی به ملکه - پرورش نوزادان - رسیدگی به کندو و پاکیزگی آن از بیشترین وظایف زنبورهای کارگر می‌باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 خرداد 1394 :: نویسنده : حمیده شیخ زین الدین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تولید 208 تن پودر شیرخشک و 257 تن خامه از طرح تضمین شیرخام 

از آغاز طرح تضمین شیرخام، دوهزار و 722 تن شیرخام خریداری که از این مقدار 208 تن پودر شیرخشک تولید شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: طرح تضمین خرید شیرخام از دامداران چندی است آغاز شده و با استقبال روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که تا 10 دی‌ماه سال جاری دوهزار و 722 تن شیر تحویل مراکز خرید شده است.

محمدرضا حیدرقلی‌زاده افزود: از این مقدار شیرخام تحویلی، 257 تن خامه استحصال شده و تبدیل به شیرخشک نیز انجام شده، به‌گونه‌ای که 208 تن تولید شیرخشک را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: شیر تحویل‌شده به مراکز خرید در روز 11 دی‌ماه 155 تن گزارش شده است که آمار تحویلی در روز جمعه نیز به این مقدار اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران ادامه داد: در ازای هر 12 کیلوگرم شیرخام، حدود یک کیلوگرم شیرخشک استحصال می‌شود که بدین‌ترتیب مشکل مازاد شیر حل می‌شود.

حیدرقلی‌زاده تصریح کرد: برای پرداخت بهای شیرخام خریداری‌شده از دامداران، سامانه‌ای نصب شده که دامداران با مراجعه به‌صورت انفرادی و یا از طریق اتحادیه سراسری می‌توانند در سامانه فوق ثبت‌نام کرده و با اعلام شماره حساب بانک کشاورزی شاهد دریافت بهای محصول فروخته‌شده خود باشند.

وی یادآور شد: برای پرداخت بهای طرح تضمین خرید شیرخام، مشکلی از لحاظ اعتباری وجود ندارد و در صورت تمایل دامداران، به جای پول نقد، علوفه به آنها فروخته می‌شود.

حیدرقلی‌زاده از پایان خرید تضمینی کلزا در استان تهران خبر داد و تأکید کرد: تاکنون 250 تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است که تمامی بهای آن به‌صورت نقد به حساب کلزاکاران واریز شده است./

 

خبرنگار: مژگان ستار

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ید دار کردن آب آشامیدنی و آرد به غیر از نمک زمانبر و نیازمند بررسی کارشناسی است اما می توان برای جبران ید مورد نیاز بدن،مصرف آبزیان را افزایش داد.

نسرین امیدوار دانشیار گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: نیاز روزانه بدن به ید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکروگرم است که از این نظر آبزیان از میزان قابل توجهی ید برخوردارند و باید افزودن ماهی در سبد غذایی و سفره ایرانیان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

 

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایرانی ها روزانه بطور متوسط 10 تا 12 گرم نمک مصرف می کنند که این میزان دو تا سه برابر میانگین استاندارد جهانی یعنی کمتر از پنج گرم نمک در روز است.

 

نمک از جمله دلایل اصلی ابتلا به فشارخون، سکته های قلبی و مغزی، بیماری های کلیوی و پوکی استخوان به شمار می رود و از همین رو بسیج ملی کاهش مصرف نمک از 6 دی آغاز و تا 15 بهمن ماه با هدف کاهش مصرف نمک، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی آغاز شد.

 

 

 

***غنی سازی آب آشامیدنی و آرد با ید

 

دکتر امیدوار در مورد ید دار کردن سایر مواد غذایی به جای نمک افزود:برخی از کشورها به جای نمک، آب آشامیدنی و آرد را با ید غنی کرده اند تا میزان دریافتی ید مورد نیاز بدن را تامین کنند.

 

وی اظهار کرد:افزودن ید مورد نیاز بدن به مواد غذایی به غیر از نمک مصرفی نیازمند برنامه ریزی اساسی و اصولی است که از سوی مسئولان حوزه سلامت در کشور باید صورت گیرد.

 

به گفته وی در صورت ضرورت برنامه ریزی غنی سازی ید باید مطالعات علمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو ، اداره بهبود تغذیه و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی صورت گیرد تا بتوان آن را جایگزین نمک مصرفی کرد.

 

امیدوار یاد آور شد:اجرا کردن برنامه غنی سازی آب آشامیدنی یا آرد با ید به جای نمک تصفیه شده ید دار نیاز به زمان زیادی دارد.

 

وی اضافه کرد:ید عنصر حیاتی برای زندگی انسان است که به صورت عمده در خاک یافت می شود که البته خاک ایران فقیر از ید بوده که اضافه کردن مقادیر کافی از این ماده مغذی در برنامه غذایی ضروری است.

 

امیدوار با بیان اینکه ید مورد نیاز بدن باید به طور روزانه تامین شود،توضیح داد:کمبود ید در کشور با موفقیت تحت کنترل قرار گرفته و از سال 1370 برای کاهش بیماری های ناشی از کمبود ید در کشور نمک مصرفی را با ید غنی سازی شده در دسترس همگان قرار گرفت.

 

به گفته امیدوار در حال حاضر ایران جزو کشورهای فاقد بیماری های مربوط به کمبود ید قرار دارد و این طرح توانسته بیماری گواتر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

 

نمک دریا حاوی فلزات سنگین است

 

امیدوار ادامه داد:به طور طبیعی ید در آب،خاک و برخی آبزیان همچون ماهی، صدف و جلبک وجود دارد.

 

دانشیار گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: فقط نمک مجاز در کشور نمک تصفیه شده ید دار است که البته چند سالی است نمک دریا نیز به بازار آمده و مردم به اشتباه تصور می کنند که چون این نمک از دریا استخراج شده پس ید موجود در آن بیش از نمک ید دار است.

 

به گفته این متخصص تغذیه، نمک دریا فاقد ید کافی بوده و دارای ناخالصی هایی مانند فلزات سنگین مس و کادمیوم است و بهتر است از مصرف کردن نمک دریا در آشپزخانه ها پرهیز کرد.

 

کم مصرف کردن نمک موجب کاهش ید دریافتی به بدن نمی شود

 

دکتر امیدوار با بیان اینکه کاهش نمک مصرفی روزانه مشکلی در دریافت ید به بدن ایجاد نخواهد کرد گفت:میزان نمک مصرفی در رژیم غذایی برای سلامتی بسیار با اهمیت بوده و همواره متخصصان تغذیه بر کاهش نمک مصرفی در برنامه غذایی تاکید جدی دارند.

 

این متخصص تغذیه جامعه توصیه کرد:یکی از راهکارهای کاهش نمک مصرفی این است که نمکدان را از سر سفره حذف کرده تا میزان دریافت سدیم کاهش یافته و در نتیجه از برخی بیماری ها مانند فشار خون و کلیه درامان بود.

 

امیدوار با بیان اینکه هر فرد در روز باید حدود 5 تا 6 گرم نمک مصرف کند،گفت:میزان مصرف نمک در کشور 12 گرم در روز است که بیش از حد استاندارد جهانی است.

 

به گفته وی نیاز روزانه بدن به ید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکروگرم است که آبزیان از میزان قابل توجهی ید برخوردارند و باید مصرف ماهی در سبد غذایی و سفره ایرانیان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

 

دانشیار گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد:متخصصان بر مصرف نمک یددار تصفیه شده در برنامه غذایی روزانه افراد تاکید کردند اما باید توجه داشت کاهش نمک در برنامه غذایی به این معنا نیست که ید کمتری به بدن می رسد.

 

به گفته وی برای پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی و افزایش فشارخون، مصرف کم نمک توصیه شده اما همان مقدار کم باید از نمک یددار باشد تا ید مورد نیاز بدن تامین شود.

 

راهکار های کاهش نمک در رژیم غذایی

 

امیدوار با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف نمک در برنامه غذایی افزود : برای طمع و مزه دار کردن مواد غذایی ضروری نیست که از نمک استفاده کرد بلکه می توان از انواع سبزیجات خشک شده مانند آویشن، شوید، نعناع، سیر و همچنین پودر لیمو، زیره ، غوره و آب نارنج برای مزه دار کردن استفاده کرد.

 

این متخصص تغذیه یاد آوری کرد:به کار بردن روش های سنتی برای طعم دار کردن مواد غذایی کمک خواهد کرد که غذاها با طمع دلپذیر آماده و تهیه شود و مهمتر از همه نمک کمتری نیز به بدن می رسد تا سلامتی افراد خانواده حفظ شود.

 

امیدوار افزود:فایده سبزیجات خشک این است که حاوی پتاسیم بیشتری هستند و مانع از بیماری های فشار خون می شوند.

 

وی یادآوری کرد:غذاهای آماده و فرآوری شده در کارخانه ها عمدتا مزه شور دارند و حاوی نگه دارنده و ترکیبات سدیم بوده و برای سلامتی افراد مضر است.

 

دانشیار گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مقدار ید موجود در نمک تصفیه شده بر اساس محاسبات صورت گرفته است و کاهش نمک مصرفی روزانه به معنای کاهش ید مورد نیاز بدن نخواهد بود.

 

امیدوار گفت:بر روی بسته های نمک، یددار بودن آن درج شده و توصیه می شود از خرید هرگونه نمک صادارتی یا نمک دریا خودداری کنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 330 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
پیوندها
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :